Gratis publiekscolleges van de Waddenacademie

Podium Vlieland en de Waddenacademie presenteren:

In de zomervakantie is er iedere donderdag voordat de film in de openluchtbioscoop begint een gratis activiteit. Op donderdag 22 en 29 augustus staan er twee publiekscolleges van de Waddenacademie op het programma.

donderdag 22 augustus, 2019 21:00
donderdag 29 augustus, 2019 21:00

De colleges worden gegeven in de openluchtbioscoop Zaal 2 (en bij slecht weer in Zaal 1 van Podium Vlieland). Aanvang is 21.00 uur. Na de lezing wordt om 22.30 uur een film vertoond die aansluit op het thema.

Op donderdag 22 augustus komt sociaal-geograaf Meindert Schroor naar Vlieland. In zijn college ‘Weidse zee, krap land - De eilander bestaanswijze: tussen overleven en opportunisme’ gaat hij in op de wijze waarop geografie, natuur en economie bepalend zijn geweest voor de wijze(n) waarop de bewoners door de eeuwen heen vorm hebben gegeven aan hun bestaan. Schroor is schrijver van de recent verschenen Landschapsbiografie van het Waddengebied. Voorafgaand aan zijn lezing wordt de korte documentaire ‘Een inkijkje in het leven van de eilanders’ vertoond.

Op donderdag 29 augustus geeft klimatoloog Pier Vellinga het college ‘De toekomst van de Wadden met het oog op klimaatverandering’. De scenario’s van zeespiegelstijging voor de komende 100 jaar zijn nogal bedreigend voor de Waddeneilanden. Pier Vellinga zal ingaan op vragen: Zal het zo’n vaart lopen? Kunnen we er nog iets aan doen. En voor zover het onvermijdelijk is, hoe zal het dan gaan? Vellinga presenteert de laatste wetenschappelijke inzichten en er zal ruimte zijn voor discussie. Pier Vellinga heeft zich de afgelopen 35 jaar verdiept in de oorzaken en de effecten van klimaatverandering als onderzoeker bij Deltares en als hoogleraar aan de VU en in Wageningen. Hij was één van de oprichters van het Internationale Panel op het gebied van Klimaatverandering (IPCC), waarvoor hij met anderen in 2007 de Nobelprijs ontving.

De Waddenacademie verbindt kennis over het waddengebied met betrekking tot geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie, klimaat en water en maakt deze toegankelijk en toepasbaar. De Waddenacademie draagt zo bij aan de duurzame ontwikkeling van het waddengebied, waar de waarden van de natuur en het landschap aan de basis staan van identiteit, welvaart en welzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers. Meer informatie: www.waddenacademie.nl

Foto Celina Polane

https://www.podiumvlieland.nl/images/evenement/10485-Vlieland.jpg

« terug naar de vorige pagina